VeTraNed

Uw veiligheid is onze zorg

VeTraNed
Paraat Brandbeveiliging - VeTraNed

Neem direct contact met ons op:
+31 (0)475-74 50 30 of info@vetraned.nl

VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed

Limburgse Veiligheidsweken 2014

Veiligheid doet er tegenwoordig steeds meer toe! Weet u wat u moet doen bij een smeulend brandje, of als bij het koken de vlam in een kookpan is geslagen? En kent u risico’s van niet goed werkende elektrische apparatuur? Hoe werkt een AED eigenlijk? Hoe kun je daar levens mee redden? Maar ook: hoe kun je voorkomen dat je valt? En als je toch valt, dat je je ernstig bezeert?

Veiligheid doet er tegenwoordig steeds meer toe! Weet u wat u moet doen bij een smeulend brandje, of als bij het koken de vlam in een kookpan is geslagen? En kent u risico’s van niet goed werkende elektrische apparatuur? Hoe werkt een AED eigenlijk? Hoe kun je daar levens mee redden? Maar ook: hoe kun je voorkomen dat je valt? En als je toch valt, dat je je ernstig bezeert? 

Werken aan persoonlijke veiligheid: belangrijk en dankbaar

Inderdaad, dit is slechts een greep uit de talrijke vragen op het gebied van persoonlijke veiligheid. Gelukkig is op elke vraag een goed antwoord te geven. En wie zich een klein beetje in de materie verdiept is al meteen een heel stuk wijzer – en zelfredzamer!

Zomerse activiteit

In de tweede helft van juli en in augustus organiseert VeTraNed voor de eerste maal de Limburgse Veiligheidsweken, in nauwe samenwerking met adviesbureau Iwécom uit Beek, en met de partners Rijkswaterstaat, Hefgra, Dennemarken en het CCV. VeTraNed wil zich hiermee profileren als veiligheidsinstituut - dat inmiddels nog veel meer in huis in heeft dan de opleidingen en trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening ofwel BHV waarmee men twee jaar geleden begonnen is.

Uiteenlopende doelgroepen

Voor een deel is het programma voor iedereen (na aanmelding ) toegankelijk. Voor enkele dagen is het programma speciaal gericht op de welzijns- en gezondheidszorg. Beroepskrachten, vrijwilligers maar zeker ook cliënten zijn daarbij van harte welkom. De andere doelgroep wordt gevormd door scholieren, studenten en hun docenten, naast het onderwijsondersteunend personeel. Immers, ook bij onderwijsinstellingen maar bijvoorbeeld ook in studentenhuizen verdient veiligheid alle aandacht.

Rijk aanbod

Brandpreventie en brandbestrijding zijn in het programma zeker niet de enige thema’s. Immers, ook onderwerpen als veilig wonen, weerbaarheid tegen agressie en afpersing komen aan bod. Uiteenlopende presentaties, demonstraties en workshops door erkende experts brengen veiligheid dichterbij en dragen bij aan het risicobewustzijn. 

Aan de inhoudelijke invulling van het programma wordt medewerking verleend door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat enkele workshops over veilig wonen verzorgt. Hiernaast tekent Rijkswaterstaat regio Zuid Nederland op vier dagen voor een heel bijzondere excursie, namelijk naar de bediencentrale (de regieruimte) van het onlangs geheel gemoderniseerde sluizencomplex in Maasbracht. Hierbij gaat de aandacht speciaal uit naar de complexe veiligheidssystemen waarvan gebruikgemaakt wordt. De vierde excursie die Rijkswaterstaat aanbiedt betreft het voormalige nautisch centrum in Heel. Allemaal aanraders voor mensen met belangstelling voor waterbeheer en veiligheid!

 

De agenda vanaf augustus is als volgt:

5  augustus: 13-16 uur workshop levensreddend handelen met thema drugsgebruik, inleiding tot brandbestrijding

6 augustus   13-16 uur workshop levensreddend handelen en blusinstructie

12 augustus  9-12 uur workshop levensreddend handelen en blusinstructie

12 augustus  12-16 uur incl. lunch workshop levensreddend handelen en blusinstructie

13 augustus 9-15 uur excursies naar sluizencomplex Maasbracht

13 augustus  10-12 uur workshop veilig wonen

13 augustus  14-16 uur workshop veilig wonen

16 augustus  12-16 uur incl. lunch workshops bedrijfshulpverlening en rondleiding 

20 augustus  9-15 uur excursies naar sluizencomplex Maasbracht

20 augustus  12-16 uur incl. lunch workshops bedrijfshulpverlening en rondleiding 

21 augustus  12-16 uur incl. lunch workshops bedrijfshulpverlening en rondleiding 

21 augustus  10-16 uur kennismaking survivalzwemmen voor kinderen van 7-10 jaar

26 augustus 12-16 uur incl. lunch workshops bedrijfshulpverlening en rondleiding 

26 augustus 10-16 uur heftruckrijden op een parcours, incl. wedstrijd

26 augustus 9-15 uur excursies naar nautisch centrum Heel

27 augustus 10-16 uur heftruckrijden op een parcours, incl. wedstrijd

27 augustus 10-12 uur workshop weerbaarheid en agressie

28 augustus 13-16 uur workshop levensreddend handelen en blusinstructie

29 augustus 9-15 uur excursies naar sluizencomplex Maasbracht

 

Gratis toegankelijk

De toegang tot de Limburgse Veiligheidsweken, daaronder ook begrepen de excursies, is gratis. 

 

Aanmelden kan via 0475-745030 of info@vetraned.nl

Stel ons uw vraag

Contact

Neem direct contact
met ons op:

Telefoonnummer +31 (0)475-74 50 30

E-mail info@vetraned.nl