VeTraNed

Uw veiligheid is onze zorg

VeTraNed
Paraat Brandbeveiliging - VeTraNed

Neem direct contact met ons op:
+31 (0)475-74 50 30 of info@vetraned.nl

VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed

Nieuw bij VeTraNed de opleiding Operationeel Veiligheidskundige OVK

Veiligheid in projecten is geen keus maar een must. Het is daarom van groot belang dat binnen organisaties deskundigen aanwezig zijn die als schakel kunnen fungeren op dit terrein. Deze medewerkers, denk aan V&G coördinatoren, projectleiders en leidinggevend middenkader, moeten dan wel over de juiste kennis en kunde beschikken.

OVK, Operationeel Veiligheidskundige, is dé opleiding voor medewerkers die op het terrein van veiligheid de schakel zijn tussen het management en de praktijk op de werkvloer. Deze opleiding wordt gegeven door ervaren docenten uit de praktijk en is een volwaardige opleiding voor V&G functionarissen VCA en preventie coördinatoren. De opleiding draagt bij aan de vereiste deskundige V&G ondersteuning.

De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Gelling Publishing en is SKO Hobeon gecertificeerd.

Het programma Operationele veiligheidskundige ziet er als volgt uit:
Dag 1 Arbozorg en organisatie, taken en positie van de veiligheidskundige
Dag 2 Wetgeving en bouwproces –Arbobesluit (project V&G plan), Arbeidsplaatsen
Dag 3 Arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en signaleringen
Dag 4 Gevaarlijke stoffen, brand en explosie, vervoer, milieu en gezondheidsrisico’s
Dag 5 RIE, TRA, LMRA en werkvergunning
Tijdens deze opleiding voer je twee bedrijfsopdrachten uit. Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk examen.: Bij het met goed beoordeeld zijn van de bedrijfsopdrachten en het afsluitende schriftelijke examen ontvang jet het diploma “Operationeel Veiligheidskundige”.
Na de opleiding OVK kun je je kennis verder verdiepen met de opleiding Middelbare Veiligheidskunde.

Legenda
HVK - Hogere Veiligheidskunde
MVK - Middelbare Veiligheidskunde
OVK - Operationele Veiligheidskunde
VCA - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

Een MVK opleidingen bestaat uit 3 modules à 5 dagen. De OVK opleiding is ontwikkeld als module 1 van de MVK. Als de OVK opleiding met goed gevolg is afgesloten geeft dit diploma vrijstelling voor module 1 van deze MVK opleidingen.
Ook het OVK deel van de volledige MVK valt onder het regime van Hobéon SKO certificatie en registratie.
Dat betekent dat de OVK een veiligheidskundige invulling geeft en schakel is tussen de praktijk op de werkvloer en het beherende, uitvoerende / middelbaar leidinggevende niveau en daarmee tegemoet komt aan het (VCA) aspect “voldoende deskundigheid”. De OVK-MVK module 1 is als veiligheidskundige opleiding
ook bedoeld voor sectoren als overheid, zorg en onderwijs. De praktijk heeft dit bewezen.

Stel ons uw vraag

Contact

Neem direct contact
met ons op:

Telefoonnummer +31 (0)475-74 50 30

E-mail info@vetraned.nl