VeTraNed

Uw veiligheid is onze zorg

VeTraNed
Paraat Brandbeveiliging - VeTraNed

Neem direct contact met ons op:
+31 (0)475-74 50 30 of info@vetraned.nl

VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed VeTraNed

Toename aantal ongevallen onder ouderen

Het aantal arbeidsongevallen daalt, maar stijgt bij oudere werknemer. in de leeftijdscategorie 61-64 vallen de meeste ongevallen per jaar.

Toename aantal ongevallen onder ouderen

Het aantal arbeidsongevallen daalt, maar stijgt bij oudere werknemer. in de leeftijdscategorie 61-64 vallen de meeste ongevallen per jaar.

In totaal zijn er in 2012 zo’n 510.000 letsels ontstaan door een arbeidsongeval. In de helft van de gevallen was hiervoor een medische behandeling nodig, waaronder 66.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis. Hiervan werden er 4.300 opgenomen in het ziekenhuis. Er overleden 63 ingezetenen van Nederland in 2012 door een arbeidsongeval.

Toename aantal ongevallen onder ouderen

Het aantal spoedeisende hulp behandelingen in verband met letsel door een arbeidsongeval is gedaald, maar niet bij oudere werkenden. Ongevallen onder deze groep (61-64 jaar) nemen juist toe: een stijging van 36%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toegenomen arbeidsparticipatie. Ook de kans op een ziekenhuisopname na een spoedeisende hulp behandelingen neemt toe vanaf 55 jaar. De kans op een dodelijk arbeidsongeval is verreweg het grootst bij de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.

Jongvolwassenen vaak slachtoffer

Jongere werkenden lopen daarentegen een grotere kans op een arbeidsongeval dan ouderen. Jongvolwassenen zijn vaak slachtoffer van een arbeidsongeval met letsel dat op een spoedeisende hulp behandelingen afdeling moet worden behandeld. De leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar is verantwoordelijk voor ruim een kwart van alle spoedeisende hulp behandelingen in verband met letsel door een arbeidsongeval. Met name jonge mannen in deze leeftijdsgroep lopen een groot risico.

Kosten arbeidsverzuim blijven hoog

Een ongeval op het werk leidde in 2012 tot tenminste 750 miljoen euro aan maatschappelijke kosten bestaande uit 130 miljoen directe kosten en 610 miljoen euro aan uitgaves van arbeidsverzuim.

Oplossingen/ Aanbevelingen
Preventie loont! VeTraNed heeft voldoende trainingen om de veiligheidsaspecten naar een hoger niveau te tillen, de jaarlijkse BHV trainingen & Risico inventarisatie van vele bedrijven in Nederland die ons bedrijf jaarlijks doet.
al deze dingen kunnen bijdragen aan een veiliger werkomgeving.
Neem contact met ons op, om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf.

Stel ons uw vraag

Contact

Neem direct contact
met ons op:

Telefoonnummer +31 (0)475-74 50 30

E-mail info@vetraned.nl