Veiligheid zonder beperking

Vetraned ondersteunt het project Veiligheid Zonder Beperking van initiatiefnemer Herman Linssen

Doelstelling:
Door middel van een korte praktijkgerichte opleiding in ons uiterst geavanceerde trainingscenter van VeTraNed zijn wij in staat om deze doelgroep de belangrijkste vaardigheden aan te leren die zowel op korte termijn alsook op langere termijn van toegevoegde waarde zijn. Het eindresultaat is dat cliënten bewuster zijn van gevaren en zich veiliger voelen in hun woonomgeving. De cursisten ontvangen een bewijs van deelname aan het einde van de cursus. De cursus sluit uitstekend aan bij de cursussen die reguliere BHV-ers van een instantie volgen waardoor men dit ook als een verlengstuk van de BHV-organisatie kan beschrijven.

Herhaling:
Net als bij andere opleidingen is het belangrijk dat de cursisten hun vaardigheden regelmatig op peil houden door middel van het volgen van een jaarlijkse herhalingscursus.
Aan het einde van de opfriscursus wordt hun bewijs van deelname met een jaar verlengd.
Invulling cursus:
De training duurt netto circa drie uur en bestaat uit drie kern elementen, te weten :
-Ontruimen;
-brand blussen:
-EHBO vaardigheden. Deze 3 uur durende instructie staat bol van activiteiten voor de deelnemers. Onder deskundige begeleiding worden dagelijkse praktijkscenario’s door de deelnemers beoefend. De training wordt verzorgd in ons trainingscenter. Een unieke experience met onder andere een camera systeem, hete deuren , theater rook etc. die niet voelt als leren maar juist door het actieve karakter zorgt voor een uitstekend leereffect. De camera beelden kunnen samen met de cliënten worden terug gekeken. Na afloop worden de beelden automatisch gewist.

De volledige inhoud wordt afgestemd op de woonsituatie van de cliënten. Er worden ruimtes gecreëerd die herkenbaar zijn als woonruimte voor deze doelgroep.
Dit geld zowel voor de Brandoefeningen alsook voor de EHBO gerichte -training. De groepsgrootte bestaat uit maximaal 8 personen, dit om het overzicht en het maximale rendement te behalen. Deelname van de eigen begeleiders is een must. De samenwerking tussen opleider en begeleider is van essentieel belang om de cursus te laten slagen.
Concrete uitwerking:

Onze Ideeën worden getoetst binnen de zorginstellingen. In samenspraak is een programma samengesteld welk een maximaal rendement garandeert.
Centraal staat de veiligheidsschijf van 3. Deze 3 punten zullen het kernpunt vormen van de instructie en zullen continu herhaald worden, ook in de woonsituatie.
Er zal een bord geproduceerd worden waarop deze drie kernpunten geplaatst kunnen worden in de woonkamer van hun verblijf.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
1-Brand (Omschrijving)
2-Ontruimen (Omschrijving)
3-EHBO vaardigheden