RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E moet inzicht geven in hetgeen er binnen de organisatie aan maatregelen is genomen, of nog moet worden genomen, om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu waaraan medewerkers en of derden worden bloot gesteld te minimaliseren, en indien mogelijk elimineren.

Uitvoering:

De uitvoering van de RI&E omvat de volgende activiteiten:

 • Bedrijfsbezoek
  • Inventarisatie risico’s met behulp van
   vragenlijst
  • Rondgang, en waar nodig interviews met medewerkers
  • Bestuderen van de documenten
 • Opstellen concept gebouw RI&E
 • Bespreken concept gebouw RI&E
 • Finaliseren gebouw RI&E, inclusief
  • RI&E rapportage
  • Concept Arbo jaarplan