RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E moet inzicht geven in hetgeen er binnen de organisatie aan maatregelen is genomen of nog moet worden genomen om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu waaraan medewerkers en of derden worden bloot gesteld te minimaliseren en indien mogelijk elimineren.

Uitvoering:

De uitvoering van de RI&E omvat de volgende activiteiten:

 • Bedrijfsbezoek
  • Inventarisatie risico’s met behulp van
   vragenlijst
  • Rondgang en waar nodig interviews met medewerkers
  • Bestuderen documenten
 • Opstellen concept gebouw RI&E
 • Bespreken concept gebouw RI&E
 • Finaliseren gebouw RI&E, inclusief
  • RI&E rapportage
  • Concept Arbojaarplan