Veilig verplaatsen van lasten

Tijdens de basisopleiding veilig hijsen leren wij cursisten inzicht te krijgen in de risico’s, en gevolgen daarvan bij het gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Het volgen van deze cursus is belangrijk, omdat hierdoor de kans op ongevallen en/of schade aanzienlijk kleiner wordt

Doelgroep

De cursus is zowel bedoeld voor medewerkers die nog weinig of geen ervaring hebben met hijsen, alsmede voor medewerkers die een hercertificering moeten behalen.

Leerdoelen

Na het volgen van de Basisopleiding veilig hijsen/ aanslaan van lasten bij VeTraNed is de medewerker:

-op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen;

-in staat op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en te verplaatsen;

-op de hoogte van het gebruik van de verschillende relevante hulpmiddelen;

-zelfstandig in staat om lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadiging.

Beginvereisten.

Voor deze cursus zijn geen begin vereisten gesteld.

Programma

Het programma zal bestaan uit een dagdeel waarvan een gedeelte theorie en er veel tijd is ingeruimd voor praktijk.
Aan bod komt o.a.:

-(ARBO)wetgeving
-behandelen van lasten
-hijsbanden en kettingen
-maximale belasting

-gebruik van hijshulpmiddelen
-veiligheid;
-aanslaan van lasten;
-verplaatsen van lasten;

Competentietoets

De instructeurs zullen de competenties toetsen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Locatie en data

De Basis cursus hoogwerker wordt aangeboden op een trainingscentrum van VeTraNed maar ook  in-company trainingen behoren tot de mogelijkheid.