Safety Awareness training

Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers, heeft een aantoonbaar positief effect op het terugdringen van ongevallen en verzuim, alsmede de daarmee samenhangende kosten.
De safety awareness training is een maatwerk opleiding, gericht op onveilig gedrag, en rekening houdend met de bedrijfsspecifieke risico’s.

Doelgroep

De opleiding is voor medewerkers binnen het bedrijf ,die direct of indirect te maken hebben met de veiligheidsaspecten, zowel uitvoerend als leidinggevend.

Leerdoelen

Het verhogen van veiligheidsbewustwording, attitude, gedrag en communicatie met als doel arbeidsongevallen voorkomen in de toekomst.
Medewerkers kennis bijbrengen over de actuele Arbo wetgeving en de huisregels in relatie tot de veiligheidsrisico’s.

Medewerkers instrueren hoe ze maatregelen kunnen nemen om zodoende veiligheidsrisico’s op te heffen c.q. te beheersen.
Uitvoerenden en management formuleren concrete gedragsdoelstellingen met elkaar.

Wat gaan we doen, hoe brengen we dit tot uitvoering en hoe toetsen we dit aan het afgesproken resultaat.

Beginvereisten.

Voor deze opleiding zijn geen begin vereisten gesteld.

Programma

Het programma zal bestaan uit een 1 daagse opleiding waarvan de invulling op maat wordt afgestemd.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

-doornemen van huisregels

-gezamenlijke rondgang door het bedrijf

-bespreken van recente incidenten en evalueren naar de best mogelijke toekomstige oplossing

-afwijkende situaties herkennen en hoe te handelen

 

Eventueel aangevuld met:

-teambuilding

-communicatie technieken

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

Juli 2024

05
Vr
Safety awareness
1 dag
05 Juli 2024 08:00 - 12:00
05 Juli 2024 13:00 - 17:00
Per persoon: € 199,00