Basis overvaltraining

Opzet van de training

Tijdsduur: 3,5 uren – in de middag.

Onderzoek leert dat overvallen op restaurants en supermarkten veelal zogenaamde ‘hit & run’ overvallen zijn. De feitelijke overval duurt maximaal enkele minuten en de overvaller wil snel buit scoren, vaak cash-geld. Hoe minder weerstand hij ervaart hoe minder geweld hij gebruikt. Dit vraagt om een meewerkende houding van het personeel. De training is opgebouwd rond de RAAK-methode, Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en Kijken. Naast instructie hoe te handelen is ook het ondergaan en ervaren van overvallen onderdeel van de training. Dit wordt langzaam opgebouwd zodat de cursist went aan de mate van dreiging.  Mentale kracht, waarnemingsstijlen (ook preventief) en effectief optreden krijgen de aandacht. Er wordt ook stilgestaan bij gevoelservaringen van de cursist.

–           Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving

–           Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen

–           Uitleg over overvallen vooral de hit & run overval (data, dadertyperingen)

–           Bekijken en analyseren van filmmateriaal

–           Oefening waarnemen en onthouden

–           Uitleg RAAK –methode en beoefenen van 4 onderdelen (trainen van gedrag)

–           Simulaties

–           Afsluiten en nabespreken.

Er dient een contactpersoon (manager) bereikbaar te zijn. Dit i.v.m. nazorg bij een mogelijke herbeleving en/of associatie met een eerdere gewelds-ervaring/ trauma. Bij start van de training heeft de trainer hier aandacht voor.

Leerdoelen

Na het volgen van de Basis Overvaltraining van VeTraNed heeft de cursist kennis van de geweldsspiraal. Ook is de cursist zelfverzekerder en kan door training tijdens de cursus de-escalerend te handelen. Verder kan de cursist  de RAAK methode toe passen in een praktijk situatie.

Beginvereisten.

Voor de deze training zijn geen begin vereisten gesteld.

Kosten:

De kosten van deze training bedragen € 99,– per cursist.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen.

VeTraNed