Ploegleider BHV Basis

Wanneer uw organisatie over meerdere bedrijfshulpverleners beschikt, is een goede communicatie en samenwerking tussen deze mensen van levensbelang. Zeker als het gebouw waarin zij functioneren groot en complex is. Uw bedrijf of instelling heeft dan een goed opgeleide ploegleider BHV nodig.

Bij grotere incidenten moeten er meer bedrijfshulpverleners tegelijkertijd worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is een ontruiming. Het is de taak van de ploegleider BHV om de werkzaamheden van alle ingezette bedrijfshulpverleners goed op elkaar af te stemmen, zodat zij effectief met elkaar samenwerken.

Als een gezamenlijke inzet van bedrijfshulpverleners niet goed wordt gecoördineerd, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Met als gevolg onnodige schade en mogelijk zelfs slachtoffers!

In de opleiding Ploegleider BHV van Vetraned leren de deelnemers alles wat nodig is in de praktijk, om een bedrijfshulpverlenings-organisatie efficiënt en veilig aan te sturen.

DOELGROEP

De opleiding Ploegleider BHV van VeTraNed is bedoeld voor de BHV-er van uw bedrijf die tijdens een inzet of een oefening leiding moeten geven aan een bedrijfshulpverlenings-organisatie.

LEERDOELEN

Na de opleiding Ploegleider BHV van Vetraned kan de deelnemer de volgende taken op veilige en effectieve wijze uitvoeren volgens het calamiteitenplan van uw bedrijf:

  • Het aansturen van de bedrijfshulpverlenings-organisatie tijdens een inzet
  • Het oefenen van de bedrijfshulpverleningsploeg
  • Het beheren van de, aan de bedrijfshulpverleningsploeg, ter beschikking gestelde middelen.

BEGINVEREISTEN

De deelnemer heeft het basis BHV diploma

PROGRAMMA

  • beoordeling van de veiligheidssituatie van het werkgebied
  • voorbereiding van de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
  • coördinatie en aansturing van de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
  • oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
  • evalueren en rapporteren van inzetten en oefeningen
  • het beheren en controleren van hulpverleningsmiddelen.

De opleiding duurt 2 dagen, inclusief examinering.

EXAMINERING EN CERTIFICERING

Het examen is van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Het theorie-examen bestaat uit een aantal meerkeuzevragen. Bij het praktijkexamen moet de deelnemer zijn huiswerkopdracht uitwerken en presenteren. Bij een voldoende resultaat op elk van de twee deelexamens, ontvangt de deelnemer het diploma ‘Ploegleider BHV’ gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. Dit diploma bewijst en garandeert dat de deelnemer zijn taken als ploegleider BHV adequaat kan uitvoeren.

KWALITEIT

VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

Juni 2024

17
Ma
Ploegleider BHV Basis i.c.m.E-Learning
1 dag
17 Juni 2024 09:00 - 17:00
Per persoon: € 309,00

September 2024

04
Wo
Ploegleider BHV Basis
2 dagen
04 September 2024 09:00 - 17:00
11 September 2024 09:00 - 17:00
Per persoon: € 309,00