Omgaan met moeilijk gedrag & agressie / Overval training

Training:  De-escalerend handelen bij tegengedrag en agressie

 

Duur              : 2 dagdelen  ( 6 uren)

Doelgroep     : professionals met publiekscontacten.

Deelnemers: : max. 12

 

Zelfcontrole en doelbewust handelen zijn zichtbaar in het optreden van de professional.

Hij weet waarom en hoe hij handelt.

 

De-escalerend handelen bij tegengedrag en agressie vraagt constante afstemming met jezelf en de ander. Het vroegtijdig herkennen van geagiteerd of over-assertief gedrag bij de ander en dit weten om te buigen kan veel erger voorkomen. Als je dan toch geconfronteerd wordt met agressief gedrag weet je hoe te handelen. De training de-escalerend handelen bij tegengedrag en agressie is hierop afgestemd. De training draagt bij aan het vergroten van de professionele weerbaarheid.  Van (on) bewust onbekwaam naar bewust bekwaam optreden.

 

De training omvat

– Theoretisch inzicht in weerstand- en agressief gedrag

– Inzicht eigen gedrag- en houdingsaspecten

– Toepassen mentale kracht tools

– De-escalerend communiceren en –handelen

– Fysieke weerbaarheid

– Simulatietraining en leren door reflectie.

 

Simulatie training.

Simulatietraining wordt vaak door deelnemers vaak als “spannend” ervaren. Het ervaren van spanning en het onder enige druk beoefenen van nieuwe vaardigheden is belangrijk. Hiermee wordt de praktijkrelevante context benaderd. De simulatie is er op gericht om de deelnemer te sterken in zijn zelfvertrouwen.  Er kan en mag geëxperimenteerd worden met nieuwe vaardigheden. De trainer zorgt daartoe voor een veilige leeromgeving.

 

Training – en leervormen.

Plenaire presentatie, audiovisuele voorbeelden, het groepsleergesprek, beoefenen van gespreksvaardigheden, mentale- en fysieke oefeningen, simulatietraining en leren door reflectie.

De training wordt aangepast aan het instapniveau van de deelnemers. De training kan ook specifiek gericht worden op het trainen van Bedrijfsinterventieteams. (BIT).  Groepsoptreden en procedures staan dan centraal.

 

Trainer

De trainer heeft ruime ervaring op het gebied van crisis- en conflictcommunicatie en

-interventie in het publieke domein. Hij is gecertificeerd (team) coach en docent gevaarsbeheersing.

 

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar dit ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen.

VeTraNed