Omgaan met moeilijk gedrag & agressie / Overval training

Duur              : 2 dagdelen ( 7 uren)

Deelnemers:  max. 12

De training geeft inzicht en richt zich op toepassing van vaardigheden door de cursist. De trainer draagt zorg voor een veilige leeromgeving en heeft aandacht voor gevoelservaringen van de cursist.

Gebruikte leervormen zijn; het groepsleergesprek, instructie en uitleg d.m.v. presentatie en het gebruik van audiovisueel instructiemateriaal, reflecteren op eigen handelen en toepassen tijdens simulatietraining met acteur.

 Basistraining omgaan met moeilijk gedrag en agressie

Opzet.

Tijdsduur: 3,5 uren – ochtenddeel

In deze training krijgen deelnemers inzicht in enkele agressievormen, gerelateerd aan hun werkcontext. De deelnemer leert agressievormen herkennen. Door het aannemen van een weerbare maar ook de-escalerende houding en communicatie leert de cursist agressie te reguleren en normaliseren.  Er wordt aandacht besteed aan het optreden in 2 of 3-tallen waardoor samenwerken een onderdeel is van de training. Er is aandacht voor gevoel en reactie in een onverwachte en spannende situatie.

–           Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving

–           Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen

–           Herkennen van agressievormen en theorie omgaan met agressie

–           Eigen reacties en weerbaarheidstechnieken (geen zelfverdediging)

–           De-escalerend en zelfverzekerd optreden individueel en in 2 of 3-tallen tijdens simulatie met acteur

–           Zelfreflectie op eigen handelen (zichtmodel)

–           Afsluiten en nabespreken.

 Basis overvaltraining

 Opzet van de training

Tijdsduur: 3,5 uren – middagdeel

De ervaring leert dat overvallen op fast-foodrestaurants veelal zogenaamde ‘hit & run’ overvallen zijn. De feitelijke overval duurt maximaal enkele minuten en de overvaller wil snel buit scoren, vaak cash-geld. Hoe minder weerstand hij ervaart hoe minder geweld hij gebruikt. Dit vraagt een meewerkende houding van het personeel. De training is opgebouwd rond de RAAK-methode, Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en Kijken. Naast instructie hoe te handelen is ook het ondergaan en ervaren van overvallen onderdeel van de training. Dit wordt langzaam opgebouwd zodat de cursist went aan de mate van dreiging.  Mentale kracht, waarnemingsstijlen (ook preventief) en effectief optreden krijgen voldoende aandacht. Er wordt stilgestaan bij gevoelservaringen van de cursist.

–           Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving

–           Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen

–           Uitleg over overvallen vooral de hit &run overval (data, dadertyperingen)

–           Bekijken en analyseren van filmmateriaal

–           Oefening waarnemen en onthouden

–           Uitleg RAAK –methode en beoefenen van 4 onderdelen (intrainen gedrag)

–           Simulaties

–           Afsluiten en nabespreken.

Er dient een contactpersoon van (manager) bereikbaar te zijn. Dit i.v.m. nazorg bij een mogelijke herbeleving of associatie met een eerdere gewelds-ervaring/ trauma. Bij start van de training heeft de trainer hier aandacht voor.

Leerdoelen

Na het volgen van de deze training van VeTraNed heeft de cursist inzicht in zijn/haar eigen handelen kennis van de geweldsspiraal en bagage door middel van praktijkoefeningen om zelfverzekerd de-escalerend te handelen alsmede de RAAK methode toe te passen in een praktijk situatie.

Naslag

Naar wens van de opdrachtgever kan naslag verstrekt worden.

Beginvereisten.

Voor de deze training zijn geen begin vereisten gesteld.

Kosten:

De kosten van deze training bedragen € 199,– per cursist.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen.

Nu inschrijven

VeTraNed

Mei 2022

13
Vr
Weerbaarheid & Agressie
1 dag
13 Mei 2022 09:00 - 12:15
13 Mei 2022 13:00 - 17:00

Oktober 2022

21
Vr
Weerbaarheid & Agressie
1 dag
21 Oktober 2022 09:00 - 12:15
21 Oktober 2022 13:00 - 17:00