NEN 3140 VOP

De cursus bestaat uit een dag (8 uur)

Deze cursus behandelt met name de preventie van risico’s die personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties. De werkgever dient zich hierop aanvullend ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van voldoende onderrichte personen de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende geïnstrueerd is om adequaat te handelen.

Leerdoelen

Een voldoend onderricht persoon  is iemand die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke voldoende is geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.  De cursist krijgt tijdens de opleiding inzicht in de preventie van risico’s en de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden alsmede kennis van te nemen preventieve maatregelen. Aan het einde van de cursusdag is men in staat om  te alle

tijden te onderkennen of het veilig is om werkzaamheden voort te zetten. De toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.

Beginvereisten.

Er worden voor deze opleiding geen beginvereisten gesteld.

Programma en inhoud:

De cursus NEN 3140 VOP basis cursus is een theoretische cursus, waarin tal van praktijksituaties worden toegelicht.

Onderwerpen tijdens de NEN 3140 VOP  cursus:

Kennis van en inzicht in de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de ARBO-wet, -besluit en –beleidsregels en de NEN 3140. De relevante ARBO verplichtingen van de werkgever en werknemer. De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform de NEN 3140. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een voldoend onderricht persoon. Kennis van de gevaren (kortsluiting en elektrocutie) van het werken met elektriciteit. De noodzakelijke handelingen die de voldoend onderricht persoon LS moet verrichten bij een elektrisch (bijna-)ongeval of bij het waarnemen van een gevaarlijke situatie en het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties; inzicht in de procedures, maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties en het uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen.

Certificering:

Na afloop van de NEN 3140 VOP  cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Doel van de NEN 3140 VOP cursus:

Kwaliteit:

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Locatie:

De opleiding preventiemedewerker wordt aangeboden in ons trainingscentrum aan de Natronchemieweg 3 te Herten Roermond.

Nu inschrijven

VeTraNed

December 2022

28
Wo
NEN 3140 VOP
1 dag
28 December 2022 08:00 - 12:00
28 December 2022 13:00 - 17:00
Per persoon: € 199,00