NEN 3140 VOP

De cursus bestaat uit een dag (8 uur)

Deze cursus behandelt de risico’s die men loopt bij de werkzaamheden aan elektrische installaties.

Beginvereisten.

Er worden voor deze opleiding geen beginvereisten gesteld.

Programma en inhoud:

De cursus NEN 3140 VOP basis cursus is een theoretische cursus, waarin tal van praktijksituaties worden toegelicht.

Onderwerpen tijdens de NEN 3140 VOP  cursus:

Kennis van, en inzicht in, de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties:

De ARBO-wet, besluit en –beleidsregels en de NEN 3140.

De relevante ARBO verplichtingen van de werkgever en werknemer.

De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform de NEN 3140.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een voldoende onderricht persoon.

Kennis van de gevaren (kortsluiting en elektrocutie) van het werken met elektriciteit.

De noodzakelijke handelingen die de voldoende onderricht persoon LS moet verrichten bij een elektrisch (bijna-)ongeval of bij het waarnemen van een gevaarlijke situatie.

Het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties; inzicht in de procedures, maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties, en het uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen.

Certificering:

Na afloop van de NEN 3140 VOP  cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Doel van de NEN 3140 VOP cursus:

Kwaliteit:

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Locatie:

De opleiding preventiemedewerker wordt aangeboden in ons trainingscentrum aan de Natronchemieweg 3 te Herten Roermond.

VeTraNed