Instructie kleine blusmiddelen

Inleiding

Tijdens deze training leren de deelnemers alles over (brand)veiligheid, verbranding en de brandklassen. Tevens leren de cursisten alles over de te gebruiken blusmiddelen.

Ook het gebruik, en de werking van diverse kleine blusmiddelen komen aan de orde.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

• Wat is brand

• de brandklassen en de branddriehoek;

•  het stappenplan met betrekking tot ontruiming;

• praktijkoefeningen blussen;

De les duur bedraagt minimaal 2,5 uur.

Voor wie is deze opleiding geschikt

De opleiding is bedoeld voor werknemers die werken met brandgevoelige materialen, zoals medewerkers van technische diensten, industrie, en bijvoorbeeld restaurants

Deze cursus is tevens geschikt voor alle medewerkers die werkzaam zijn op scholen, zorgcentra, verpleegtehuizen, enzovoort.

Examen/certificering

Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan theorie en praktijk. Aan het einde van deze cursus ontvangt de cursist een certificaat.

In de cursusprijs zijn de volgende kosten inbegrepen

• Lesmateriaal

• het gebruik van instructiemateriaal

• de inzet van ervaren en gecertificeerde instructeurs

Het op peil houden van kennis en vaardigheden

VeTraNed adviseert om regelmatig herhalingstrainingen te volgen.

VeTraNed