Vluchtwegplattegronden

Voor wie en waarom zijn ontruimingsplattegronden bedoeld

Vluchtwegplattegronden maken onderdeel uit van het ontruimingsplan. Een vluchtwegplattegrond is een tekening waarop o.a. de vluchtwegen aangegeven staan. Vluchtwegplattegronden worden in gebouwen aan de muren gehangen. De aanwezige personen in een gebouw, die daar mogelijk niet (goed) bekend zijn, kunnen met een ontruimingsplattegrond in één oogopslag zien waar ze zijn, en waar ze naar toe kunnen om veilig het gebouw te verlaten. Tevens staat op een ontruimingsplattegrond aangegeven waar de blusmiddelen in het pand aanwezig zijn, of waar zich een handbrandmelder bevindt, om de rest van de aanwezige personen te kunnen alarmeren.

Zijn vluchtwegplattegronden verplicht?

De verplichting tot het hebben van een ontruimingsplan wordt aangestuurd door het Bouwbesluit 2012. In artikel 6.23 – Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan – lid 6 staat het volgende; “Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.”.

Voor het opstellen van een ontruimingsplan wordt veelal de NEN 8112 gehanteerd. In deze norm staat beschreven hoe een ontruimingsplan kan worden opgesteld. Vluchtwegplattegronden zijn een onderdeel van het ontruimingsplan volgens NEN 8112.

Wij produceren plattegronden op basis van een dwg of pdf format, maar kunnen desgewenst ook het gebouw zelf intekenen. Heeft u ontruimingsplattegronden nodig, neem dan contact met ons op, om samen de mogelijkheden te verkennen.