OLBA cursus

Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen en omvat de volgende elementen:

-Basis BHV;
-Basistraining omgaan met moeilijk gedrag en agressie;
-Basis overvaltraining

Basis Bedrijfshulpverlener (BHV)

Een bedrijfshulpverlener is binnen iedere organisatie een verplichting bij wet. Het aantal BHV-ers wordt bepaald door de RI &E. De BHV-er zorgt ervoor dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Dit kan zijn een beginnende brand  blussen en/of het pand te ontruimen. Maar de BHV-er zorgt er ook voor dat de situatie van in geval van letsel niet verslechterd. Uw medewerkers krijgen bij VeTraNed een basis cursus conform de richtlijnen van het N.I.B.H.V. , Het Oranje kruis, en de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie raad (NRR).

Leerdoelen

Na het volgen van de Basis BHV van VeTraNed  kan de medewerker de volgende taken op veilige en efficiënte wijze uitvoeren.

Bij brand:

 • De BHV-er kan op een veilige en efficiënte manier een beginnende brand blussen.
 • De BHV-er kan alle aanwezigen op een veilige en efficiënte manier ontruimen en naar de verzamelplaats sturen.
 • De BHV-er kan bepalen wat het effect  van zijn/haar inzet is.

Levensreddend handelen:

Spoedeisende hulp,

 • De BHV-er kan d.m.v. de geen-lijn (stappenplan) een slachtoffer beoordelen.
 • De BHV-er kan op een snelle en effectieve manier een reanimatie met behulp van de AED opstarten en uitvoeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
 • De BHV-er kan de levensbedreigende en niet levensbedreigende ziektebeelden herkennen en hierop handelen.

Niet spoedeisend,

De BHV-er kan een verband aanleggen volgens de actuele richtlijnen van Het Oranje Kruis.

De BHV-er kan, na het beoordelen van het slachtoffer, bepalen of het slachtoffer naar de professionele hulpdiensten verwezen moet worden.

Beginvereisten.

Voor de Basis BHV zijn geen begin vereisten gesteld.

Competentietoets

De instructeurs zullen de competenties toetsen van de handelingen welke de kandidaten verrichten, bij brand gaat het om de deurprocedure en het blussen van een brand met de juiste blusstof en bij levensreddend handelen zal er getoetst worden op het reanimeren i.c.m. AED, en het aanleggen van een wondsnelverband, wonddrukverband, wonddekverband.

Basistraining omgaan met moeilijk gedrag en agressie

In deze training krijgen de deelnemers inzicht in de agressie vormen, gerelateerd aan hun werkcontext.
De deelnemer leert agressie vormen herkennen. Door het aannemen van een weerbare maar ook de-escalerende houding en communicatie leert de cursist agressie te reguleren en normaliseren.

Er wordt aandacht besteed aan het optreden in 2 of 3-tallen waardoor samenwerken een onderdeel is van de training.
Er is aandacht voor gevoel en reactie in een onverwachte en spannende situatie.

 •   Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving
 •   Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen
 •   Herkennen van agressie vormen en theorie omgaan met agressie
 •   Eigen reacties en weerbaarheidstechnieken (geen zelfverdediging)
 •   De-escalerend en zelfverzekerd optreden individueel en in 2 of 3-tallen tijdens simulatie met acteur
 •   Zelfreflectie op eigen handelen (zichtmodel)
 •   Afsluiten en nabespreken.

Basis overvaltraining

Onderzoek leert dat overvallen, veelal zogenaamde ‘hit & run’ overvallen zijn. De feitelijke overval duurt maximaal enkele minuten en de overvaller wil snel buit scoren, vaak cash-geld. Hoe minder weerstand hij ervaart hoe minder geweld hij gebruikt. Dit vraagt om een meewerkende houding van het personeel. De training is opgebouwd rond de RAAK-methode, Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en Kijken. Naast instructie over hoe te handelen, is ook het ondergaan en ervaren van overvallen onderdeel van de training. Dit wordt langzaam opgebouwd zodat de cursist went aan de mate van dreiging. Mentale kracht, waarnemingsstijlen (ook preventief) en effectief optreden krijgen aandacht. Er wordt stilgestaan bij gevoelservaringen van de cursist.

 

 •   Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving
 •   Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen
 •   Herkennen van agressie vormen en theorie omgaan met agressie
 •   Eigen reacties en weerbaarheidstechnieken (geen zelfverdediging)
 •   De-escalerend en zelfverzekerd optreden individueel en in 2 of 3-tallen tijdens simulatie met acteur
 •   Zelfreflectie op eigen handelen (zichtmodel)
 •   Afsluiten en nabespreken.

Kosten:

De kosten van deze training bedragen € 299,– per cursist.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad(NRR), Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed