Adembescherming Basis

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden verrichten op een chemisch fabrieksterrein waarbij gebruik gemaakt wordt van adembescherming.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die bij het uitvoeren van de taken van de bedrijfshulpverlening, gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan worden gedacht aan het gidsen van de brandweer, het redden van slachtoffers,  en het veilig laten verlopen van processen binnen het bedrijf bij een calamiteit.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus bent u bekend en vertrouwd  met het werken met adembescherming, en weet u hoe u de diverse pers- en ademtoestellen veilig kunt gebruiken.

Beginvereisten.

 • minimale leeftijd van 18 jaar;
 • geen baardgroei;
 • in het bezit van een geldig basis diploma VCA;
 • aantoonbaar medisch geschikt.

Programma

Het programma bestaat uit een een combinatie van theorie en praktijk en duurt 8 uur.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Informatie over de bedrijfsspecifieke BHV-organisatie en -procedures, zoals bij brand, ontruiming, redding,
  gidsfunctie en communicatie.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM)
 • Veiligheidsprocedures
 • Fysiologie van de ademhaling en medische aspecten
 • Ademhalingstoestel: bescherming, bouw, werking, onderhoud en controle
 • Terugtocht controle
 • Bewegingstechnieken
 • Toestel verzorging

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE.  e kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.