Gasmeten

Gasmeten is wettelijk verplicht wanneer het vermoeden bestaat dat er op een werkplek sprake is van zuurstoftekort of – verrijking, aanwezigheid van een explosiegevaarlijk mengsel en/of toxische stoffen.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het werken in besloten ruimten. Denk hierbij aan een kelder of een opslagtank.

Doelgroep

Medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken moeten meten, voor vrijgave van werkzaamheden.

Leerdoelen

De cursist kan aan het einde van de les:

*een besloten ruimte bemonsteren op gevaren

*een omgevingsmonster brandgevaarlijk werk uitvoeren

*de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen interpreteren en bemonsteren met de juiste meetmethoden

*een resultaat van een veiligheidsmeting juist interpreteren en registeren

*taken en bevoegdheden van de gasmeetdeskundige juist toepassen.

Beginvereisten.

Voor de cursus gasmeten dient men meerderjarig te zijn. Men mag niet kleurenblind zijn.

Programma

 • Het programma zal bestaan uit een één daagse opleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
 • Fysische eigenschappen gevaarlijke stoffen
 • Gedrag van Gassen
 • Ventilatie
 • Meetsystemen
 • Grenswaarden
 • Explosie grenzen
 • Vergunningen
 • Taken Bevoegdheden verantwoordelijkheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Noodsituaties en gevaren

Meetproef/ competenties

Cursisten voeren uitgezette meetproeven uit en rapporteren deze op de juiste wijze. Afsluiting met een meerkeuze toets.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.