Hoofd-Coördinator BHV

Hoofd bedrijfshulpverlening

Een goed functionerende BHV organisatie is essentieel voor de veiligheid in uw bedrijf. De opzet en het beheer van deze organisatie laat U natuurlijk het liefst over aan een deskundige hoofd BHV.

Doelgroep

De opleiding Hoofd BHV is bedoeld voor een medewerker van uw bedrijf die leiding moet geven aan uw bedrijfshulpverlingsorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld de Arbo Coördinator of veiligheidskundige zijn, maar ook een bedrijfshulpverlener met leidinggevende kwaliteiten. De functie van Hoofd Bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld goed worden gecombineerd met de functie ploegleider BHV.

Leerdoelen

  • Na de opleiding Hoofd BHV van Vetraned kan de deelnemer de volgende taken uitvoeren volgens het calamiteitenplan van uw bedrijf:
  • Relevante informatie aangaande de Arbo wet en Arbo besluit, Arbo Regelingen toepassen.
  • Het bouwbesluit, brandveiligheidsverordeningen, gebruikersvergunning, brandveiligheidsconcepten en wet op de ondernemingsraden toe te passen binnen de eigen organisatie.
  • Verschillende methodieken voor risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) toe te passen.
  • Een BHV organisatie op te zetten en te beheren (organisatie, personeel, financiën, middelen, tijdsplanning en verzekering)
  • Het opzetten en leidinggeven aan de totale bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

Beginvereisten

De deelnemer beschikt over leidinggevende capaciteiten en voert beleidsmatige werkzaamheden uit binnen uw bedrijf.

Programma

  • Het HBHV heeft vooral veiligheidskundige en beleidsmatige taken. Daarom besteedt VeTraNed in deze opleiding veel aandacht aan de volgende onderwerpen:
  • Wet en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid en brandbeveiliging.
  • Modellen en methodieken voor RI&E.
  • Organisatie, personeel, financiën, middelen, planning en verzekering van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Examinering en certificering

De duur van de opleiding is in totaal 3 dagen.
2 lesdagen en 1 examen dag waarvan theorie en een praktijk examen (ontwerp opdracht presenteren en verdedigen).
Tussen de 2de en de 3de dag zit ongeveer 4 maanden.

Kwaliteit

VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

September 2024

13
Vr
Hoofd/Coördinator BHV Basis
3 dagen
13 September 2024 09:00 - 17:00
18 Oktober 2024 09:00 - 17:00
29 November 2024 09:00 - 17:00
Per persoon: € 995,00