Ploegleider BHV Herhaling

Wanneer uw organisatie over meerdere bedrijfshulpverleners beschikt, is een goede afstemming en samenwerking tussen deze mensen van levensbelang. Zeker als het gebouw waarin zij functioneren groot en complex is. Uw bedrijf of instelling heeft dan een goed getrainde ploegleider BHV nodig. Bij grotere incidenten moeten er meer bedrijfshulpverleners tegelijkertijd worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is een ontruiming. Het is de taak van de ploegleider BHV om de werkzaamheden van alle ingezette bedrijfshulpverleners goed op elkaar af te stemmen, zodat zij effectief en efficiënt met elkaar samenwerken. Als een gezamenlijke inzet van bedrijfshulpverleners niet goed wordt gecoördineerd, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Met als gevolg onnodige schade en mogelijk zelfs slachtoffers!In de opleiding herhaling ploegleider BHV van VeTraNed leert de deelnemer alles wat nodig is om een bedrijfshulpverleningsploeg effectief, efficiënt en veilig aan te sturen en dat niet alleen in theorie maar ook in de praktijk.

Doelgroep

De opleiding herhaling Ploegleider BHV van VeTraNed is bedoeld voor de BHV-er van uw bedrijf die tijdens een inzet of een oefening leiding moeten geven aan een bedrijfshulpverleningsploeg. Deze worden tijdens de herhalings trainingen goed voorbereid op hun taak.

Leerdoelen Doelgroep

Na de opleiding Ploegleider BHV van VeTraNed kan de deelnemer de volgende taken op veilige en effectieve wijze uitvoeren volgens het calamiteitenplan van Suw bedrijf:

  • Het comminiceren tijdens de BHV inzet.
  • Het communiceren tijdens een specifieke communicatie oefening.
  • Het ontruimen door middel van table top.
  • Het ontruimen van een gebouw in de praktijk.
  • Het Verkennen of laten verkennen in een gebouw (helikopter vieuw)

Beginvereisten

De deelnemer beschikt over het certificaat ‘Ploegleider BHV’. Dit certificaat kan worden behaald door de opleiding Basis Ploegleider van Vetraned met goed gevolg af te ronden. Voor de opleiding Basis Ploegleider  gelden als beginvereisten de opleiding Basis BHV.

Programma

In de opleiding Herhaling Ploegleider BHV van VeTraNed leert de ploegleider zijn taken op een realistische manier onder de knie te krijgen. De volgende onderwerpen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:

  • Het herhalen van de theorie.
  • Verwachtingen van de ploegleider intern/extern.
  • Table top.
  • Buizenspel (communicatie oefening).
  • Diverse ontruimingsoefeningen in Europa’s grootste en geavanceerde oefencetrum bij VeTraNed.

De opleiding duurt een dagdeel

Competentie’s en certificering.

De certificering  is van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en bestaat uit het testen van de competentie’s die van te voren zijn vastgesteld en getoetst worden. Door deze certificering is de ploegleider van Stichting Pergamijn en SGL voldoende in staat om leiding en sturing te geven aan een BHV ploeg.

Kwaliteit

VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE.De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

Februari 2022

17
Do
Ploegleider BHV Herhaling
1 dag
17 Februari 2022 09:00 - 17:00
Per persoon: € 167,50

November 2022

21
Ma
Ploegleider BHV Herhaling
1 dag
21 November 2022 09:00 - 17:00
Per persoon: € 167,50