Preventiemedewerker

Als preventiemedewerker help je de werkgever bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Deze basistraining biedt je nuttige kennis en houvast om deze functie effectief en efficiënt in te vullen. Zo krijg je inzicht in uiteenlopende Arbo aspecten en wordt je hierin getraind. Deze stel je zelf op onder professionele begeleiding, aan de hand van je eigen RI&E. Naast de informatie die je hebt opgedaan. Een waardevol houvast.

DOELGROEP

De opleiding Preventiemedewerker is bedoeld voor medewerkers van uw bedrijf die belast zijn met het ontwikkelen en bewaken van het arbobeleid volgens het calamiteitenplan van uw bedrijf.

LEERDOELEN

Na de opleiding Preventiemedewerker van VeTraNed kan uw medewerker de volgende taken op veilige en effectieve wijze uitvoeren volgens de normen van het calmiteitenplan:

  • Het toepassen van de Arbo regels in je eigen bedrijf
  • Preventieve maatregelen opstellen voor een veilige werkomgeving.
  • Weten waar je positie is in de organisatie als preventiemedewerker.

BEGINVEREISTEN

De medewerker van uw bedrijf  heeft affiniteit met veiligheid en arbo regels.

PROGRAMMA

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de training:

  • Plaats, rol en positie van een preventiemedewerker.
  • Arbowetgeving en informatiebronnen
  • RI&E risico’s herkennen en prioritering van risico’s
  • Plan van aanpak en maatregelen.
  • Op basis van risico’s eigen bedrijf deskundigheidsprofiel preventiemedewerker opstellen.

EXAMINERING EN CERTIFICERING

De examinering en certificering zijn conform de eisen van het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV)

KWALITEIT

VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en/of het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Locatie:

De opleiding preventiemedewerker wordt aangeboden in ons trainingscentrum aan de Natronchemieweg 3 te Herten Roermond

Nu inschrijven

VeTraNed

Februari 2022

25
Vr
Preventie Medewerker
1 dag
25 Februari 2022 08:30 - 16:30
Per persoon: € 265,00

September 2022

23
Vr
Preventie Medewerker
1 dag
23 September 2022 08:30 - 16:30
Per persoon: € 265,00