BHV Herhaling i.c.m. E-learning

Een bedrijfshulpverlener is binnen iedere organisatie een verplichting bij wet. Het aantal BHV-ers  wordt bepaald door de RI &E  naar aanleiding van de restrisico’s dient u uw BHV-er op te leiden. De BHV-er dient ervoor te zorgen dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Dit kan zijn een beginnende brand te blussen en/of het pand te ontruimen maar de BHV-er zorgt er ook voor dat de situatie van persoonlijk letsel niet verslechterd. De medewerkers krijgen bij VeTraNed een basis cursus conform de richtlijnen van het N.I.B.H.V. , Het Oranje kruis, en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie raad (NRR).

Doelgroep

De herhaling BHV van VeTraNed is bedoeld voor alle BHV-ers, die reeds een BHV basis diploma hebben.

Leerdoelen

Na het volgen van de herhaling BHV van VeTraNed  kan de deelnemer van uw bedrijf  de volgende taken op veilige en efficiënte wijze uitvoeren:

Bij brand:

  • De BHV-er kan alle aanwezigen op een veilige en efficiënte manier ontruimen en naar de verzamelplaats sturen.
  • De BHV-er kan op een veilige en efficiënte manier een beginnende brand blussen

Spoedeisende hulp,

  • De BHV-er kan d.m.v. de geen-lijn (stappenplan) een slachtoffer beoordelen.
  • De BHV-er kan op een snelle en effectieve manier een reanimatie i.c.m. de AED opstarten en uitvoeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
  • De BHV-er kan de levensbedreigende en niet levensbedreigende ziektebeelden herkennen en hierop handelen.

Niet spoedeisend,

  • De BVHV-er kan na het vaststellen van de verwonding een verband aanleggen volgens de actuele richtlijnen van Het Oranje Kruis.
  • De BHV-er kan na het beoordelen van het slachtoffer bepalen of het slachtoffer naar de professionele hulpdiensten verwezen moet worden.

Beginvereisten.

De BHV-er beschikt over een BHV basis diploma welke niet ouder is dan een jaar.

Programma

Het programma zal bestaan uit een is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een 4 uurs praktijkopleiding. Cursisten bereiden zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de praktijkopleiding.

Studiebelasting

Cursisten besteden gemiddeld vier uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het praktijkgedeelte duurt een dagdeel van 4 uur.

Toelating tot praktijkdag

Cursisten worden toegelaten tot de praktijkopleiding als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald. Op het praktijkdagdeel krijgen cursisten een theorie- en een praktijktoets (competentietoets). Beide toetsen moeten met een voldoende worden afgesloten

De instructeurs zullen de competenties toetsen van de handelingen welke de kandidaten verrichten, bij brand gaat het bijvoorbeeld om de deurprocedure, en het blussen van een brand met de juiste blusstof.

Bij levensreddend handelen zal er getoetst worden op het reanimeren met de AED, het aanleggen van een wonddekverband en wonddrukverband.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE.  e kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed