Herhaling OLBA cursus

Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen en omvat de volgende elementen:
-Herhaling BHV;
-Herhalingstraining omgaan met moeilijk gedrag en agressie;

Herhaling Bedrijfshulpverlener (BHV)

Een bedrijfshulpverlener is binnen iedere organisatie een verplichting bij wet. Het aantal BHV-ers  wordt bepaald door de RI &E  naar aanleiding van de restrisico’s dient u uw BHV-er op te leiden. De BHV-er dient ervoor te zorgen dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Dit kan zijn een beginnende brand te blussen en/of het pand te ontruimen maar de BHV-er zorgt er ook voor dat de situatie van persoonlijk letsel niet verslechterd. De medewerkers krijgen bij VeTraNed een basis cursus conform de richtlijnen van het N.I.B.H.V. , Het Oranje kruis, en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie raad (NRR).

Leerdoelen

Na het volgen van de Herhaling BHV van VeTraNed  kan de medewerker de volgende taken op veilige en efficiënte wijze uitvoeren volgens het calamiteitenplan.

Bij brand:

  • De BHV-er kan alle aanwezigen op een veilige en efficiënte manier ontruimen en naar de verzamelplaats sturen.
  • De BHV-er kan op een veilige en efficiënte manier een beginnende brand blussen.
  • De BHV-er kan bepalen wat het effect  van zijn/haar inzet is.

Levensreddend handelen:

Spoedeisende hulp,

  • De BHV-er kan d.m.v. de geen-lijn (stappenplan) een slachtoffer beoordelen.
  • De BHV-er kan op een snelle en effectieve manier een reanimatie i.c.m. de AED opstarten en uitvoeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
  • De BHV-er kan de levensbedreigende en niet levensbedreigende ziektebeelden herkennen en hierop handelen.

Niet spoedeisend,

  • De BVHV-er kan na het vaststellen van de verwonding een verband aanleggen volgens de actuele richtlijnen van Het Oranje Kruis.
  • De BHV-er kan na het beoordelen van het slachtoffer bepalen of het slachtoffer naar de professionele hulpdiensten verwezen moet worden.

Beginvereisten.

Voor de Herhaling BHV dient de cursist in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat..

Competentietoets

De instructeurs zullen de competenties toetsen van de handelingen welke de kandidaten verrichten, bij brand gaat het om de deurprocedure en het blussen van een brand met de juiste blusstof en bij levensreddend handelen zal er getoetst worden op het reanimeren i.c.m. AED, en het aanleggen van een wondsnelverband, wonddrukverband, wonddekverband.

Herhalingstraining omgaan met moeilijk gedrag en agressie/ overvalstraining

In deze herhalingstraining frissen cursisten de kennis op en gaan zij aan de slag met praktische scenario’s gerelateerd aan hun werkcontext

Er is aandacht voor gevoel en reactie in een onverwachte en spannende situatie.

– Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving

– Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen
– Terugpakken op de RAAK methodiek

– Herkennen van agressievormen en praktijk omgaan met agressie

– Eigen reacties en weerbaarheidstechnieken (geen zelfverdediging)

– De-escalerend en zelfverzekerd optreden individueel en in 2 of 3-tallen tijdens simulatie met acteur

– Zelfreflectie op eigen handelen (zichtmodel)

– Afsluiten en nabespreken.

Kosten:

De kosten van deze training bedragen € 185,– per cursist.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed