Bedrijfshulpverlening in tijden van corona

19 June 2020

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijfshulpverlening verplicht is voor ieder bedrijf met één of meer werknemers. Bedrijfshulpverleners verlenen eerste hulp, beperken en/of bestrijden brand, kunnen reanimeren en alarmeren en evacueren bij noodsituaties. Kortom, ze maken het verschil bij calamiteiten in je bedrijf. Maar hoe moet dat nu we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden? Hoe kun je nog adequate hulp bieden? We hebben de feiten voor je op een rijtje gezet.

 

Reanimatie

Het grootste verschil met vóór de corona-crisis zit ‘m in voorschriften ten aanzien van reanimatie, die vanaf 23 maart jongstleden gelden. Overigens gelden de nieuwe voorschriften níet ten aanzien van kinderen. Vanwege de geringe kans op besmetting bij kinderen blijven de voorschriften bij reanimatie van een kind ongewijzigd. Reanimatie bij volwassenen is wél aan nieuwe regels gebonden. Zo mag alleen nog gekéken worden of er nog sprake is van ademhaling, en niet meer gevoeld. Ook wordt mond-op-mondbeademing voortaan uitgesloten. Borstcompressies en gebruik van een AED mogen nog wél, tenzij het slachtoffer (waarschijnlijk) COVID 19-positief is. In dat geval mag de AED alleen nog maar worden aangesloten, en zijn ook de borstcompressies uitgesloten.

 

EHBO

Vanwege de praktische onuitvoerbaarheid is in de meeste gevallen het uitvoeren van EHBO niet mogelijk op 1,5 meter afstand. Is het dringend nodig om EHBO uit te voeren, neem dan de hygiënevoorschriften in acht: gebruik, indien mogelijk, handschoenen – aanwezig in iedere BHV-koffer –, raak je gezicht niet met je handen aan en was na afloop alle lichaamsdelen die in aanraking zijn geweest met het slachtoffer met zeep.  En vergeet niet om naderhand de gebruikte medische apparatuur/instrumenten met alcohol te reinigen.

 

Brand blussen

Over het algemeen kan een beginnende brand geblust worden zonder een grote(re) kans op besmetting met het coronavirus.

 

Ontruimen

Is er een calamiteit en moet daarom het pand worden ontruimd, dan is dat ook in deze tijd gewoon mogelijk, mits iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Gezien het feit dat veel mensen tegenwoordig nog steeds thuiswerken, zou het geen probleem moeten zijn om daadwerkelijk 1,5 meter afstand te houden.

 

Coronavrij op BHV-cursus?

VeTraNed biedt als eerste opleidingsinstituut in Nederland de mogelijkheid om volledig interactief en met een individueel praktijkexamen op BHV-cursus te gaan, Route BHV. De RIVM-voorschriften worden op de locatie strikt gevolgd, er is geen fysiek contact met instructeurs of andere cursisten. Kijk voor het volledige programma naar het BHV-aanbod op onze site!

Terug naar het overzicht