Provincie Limburg

Welkom in de omgeving van de Provincie Limburg op de website van VeTraNed
Via de tabbladen kunt u zich inschrijven voor de betreffende veiligheidscursussen.
Let op!! Bij de EHBO cursus wordt een onderscheid gemaakt tussen de buitendienst en de binnendienst.

Extra maatregelen tijdens corona: tijdens covid-19 bieden wij de herhaling BHV aan in aangepaste vorm met maximaal 6 deelnemers in de helft van de tijd.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op via planning@vetraned.nl of 0475-745030

 

Nu inschrijven

VeTraNed

Oktober 2023

17
Di
Bedrijfshulpverlener (BHV) Basis, NIBHV gecertificeerd i.c.m. E-learning Provincie Limburg
1 dag
17 Oktober 2023 09:00 - 12:00
17 Oktober 2023 13:00 - 17:00
Nog 14 plaatsen beschikbaar
25
Wo
BHV Herhaling 4 uur BOC Provincie Limburg
1 dagdeel
25 Oktober 2023 08:30 - 12:30
Nog 10 plaatsen beschikbaar

November 2023

10
Vr
BHV Herhaling 4 uur BOC Provincie Limburg
1 dagdeel
10 November 2023 08:30 - 12:30
Nog 13 plaatsen beschikbaar
13
Ma
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Binnendienst
1 dag
13 November 2023 08:30 - 16:30
Nog 6 plaatsen beschikbaar
15
Wo
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Binnendienst
1 dag
15 November 2023 08:30 - 16:30
Nog 8 plaatsen beschikbaar
24
Vr
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Buitendienst
1 dag
24 November 2023 08:30 - 16:30
Nog 8 plaatsen beschikbaar
28
Di
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Binnendienst
1 dag
28 November 2023 08:30 - 16:30
Nog 6 plaatsen beschikbaar

December 2023

06
Wo
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Buitendienst
1 dag
06 December 2023 08:30 - 16:30
Nog 11 plaatsen beschikbaar

Praktijkdag Basis BHV in combinatie met E-learning.

LET OP!

Om toegang te krijgen tot de praktijkdag dien je de E-learning met goed gevolg te hebben afgesloten.

De BHV-er dient ervoor te zorgen dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Dit kan zijn een beginnende brand te blussen en/of het pand te ontruimen maar de BHV-er zorgt er ook voor dat de situatie van persoonlijk letsel niet verslechterd.

Het programma bestaat uit een hele dag die volledig in het teken staat van praktijk, waarvan het 1ste dagdeel Levensreddend handelen is en de 2de dagdeel Brand, ontruiming en communicatie. Bij beide onderdelen worden de competenties getoetst door de instructeurs. Samen met de E-learning verkrijg je het basis diploma BHV van het NIBHV

Nu inschrijven

VeTraNed

Oktober 2023

17
Di
Bedrijfshulpverlener (BHV) Basis, NIBHV gecertificeerd i.c.m. E-learning Provincie Limburg
1 dag
17 Oktober 2023 09:00 - 12:00
17 Oktober 2023 13:00 - 17:00
Nog 14 plaatsen beschikbaar

Herhaling BHV  NIBHV gecertificeerd

Een bedrijfshulpverlener is binnen iedere organisatie een verplichting bij wet. Het aantal BHV-ers  wordt bepaald door de RI &E  naar aanleiding van de restrisico’s dient u uw BHV-er op te leiden. De BHV-er dient ervoor te zorgen dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Dit kan zijn een beginnende brand te blussen en/of het pand te ontruimen maar de BHV-er zorgt er ook voor dat de situatie van persoonlijk letsel niet verslechterd. De BHV-er krijgt bij VeTraNed een herhaling waarbij wij ons vooral toeleggen op het realistische trainen. In ons oefencentrum  beschikken wij over 32 verschillende ruimtes met 1001 scenario’s waar wij gericht op de praktijk van onze doelgroep kunnen trainen. Op locatie zullen wij scenario’s ter plaatse uitzetten. Na de herhaling BHV gevolgd te hebben bij VeTraNed zal de BHV-er in staat zijn om na een melding op een snelle en adequate wijze te kunnen handelen en indien nodig een ontruiming op te starten.

Doelgroep

De herhaling BHV van VeTraNed is bedoeld voor alle medewerkers om jaarlijks de (nieuwe) richtlijnen te herhalen en de praktische vaardigheden te toetsen.

Beginvereisten.

De BHV-er beschikt over een BHV basis diploma welke niet ouder is dan een jaar.

Competentietoets

De instructeur zal per groep de competenties toetsen van de handelingen welke de kandidaten verrichten, bij brand gaat het om het ontruimen en het blussen van een brand met de juiste blusstof en bij levensreddend handelen zal er getoetst worden op het reanimeren i.c.m. AED.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE.  De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Indien je vragen hebt verzoeken wij om contact op te nemen met planning@vetraned.nl
Mario Kemper 0475-745035

Nu inschrijven

VeTraNed

25
Wo
BHV Herhaling 4 uur BOC Provincie Limburg
1 dagdeel
25 Oktober 2023 08:30 - 12:30
Nog 10 plaatsen beschikbaar

November 2023

10
Vr
BHV Herhaling 4 uur BOC Provincie Limburg
1 dagdeel
10 November 2023 08:30 - 12:30
Nog 13 plaatsen beschikbaar

Ploegleider Bedrijfshulpverlening (BHV)

Wanneer uw organisatie over meerdere bedrijfshulpverleners beschikt, is een goede afstemming en samenwerking tussen deze mensen van levensbelang. Zeker als het gebouw waarin zij functioneren groot en complex is. Uw bedrijf of instelling heeft dan een goed opgeleide ploegleider BHV nodig.

Bij grotere incidenten moeten er meer bedrijfshulpverleners tegelijkertijd worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is een ontruiming. Het is de taak van de ploegleider BHV om de werkzaamheden van alle ingezette bedrijfshulpverleners goed op elkaar af te stemmen, zodat zij effectief en efficiënt met elkaar samenwerken. Als een gezamenlijke inzet van bedrijfshulpverleners niet goed wordt gecoördineerd, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Met als gevolg onnodige schade en mogelijk zelfs slachtoffers!

In de opleiding Ploegleider BHV van Vetraned leert de deelnemer alles wat nodig is om een bedrijfshulpverleningsploeg effectief, efficiënt en veilig aan te sturen. En dat niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk.

DOELGROEP

De opleiding Ploegleider BHV van VeTraNed is bedoeld voor de BHV-er van uw bedrijf die tijdens een inzet of een oefening leiding moeten geven aan een bedrijfshulpverlenings-ploeg.

LEERDOELEN

Na de opleiding Ploegleider BHV van Vetraned kan de deelnemer de volgende taken op veilige en effectieve wijze uitvoeren volgens het calamiteitenplan van uw bedrijf:

 • Het aansturen van de bedrijfshulpverleningsploeg tijdens een inzet
 • Het oefenen van de bedrijfshulpverleningsploeg
 • Het beheren van de aan de bedrijfshulpverleningsploeg ter beschikking gestelde middelen.

BEGINVEREISTEN

De deelnemer beschikt over het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Dit certificaat kan worden behaald door de opleiding Basis BHV van Vetraned met goed gevolg af te ronden. Voor de opleiding Basis BHV gelden geen beginvereisten.

PROGRAMMA

In de opleiding Ploegleider BHV van VeTraNed leert de aankomende ploegleider zijn taken op een realistische manier onder de knie te krijgen. De volgende onderwerpen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:

 • beoordeling van de veiligheidssituatie van het werkgebied
 • voorbereiding van de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
 • coördinatie en aansturing van de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
 • oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
 • evalueren en rapporteren van inzetten en oefeningen
 • het beheren en controleren van hulpverleningsmiddelen.

De opleiding duurt 2 dagen, inclusief examinering.

EXAMINERING EN CERTIFICERING

Het examen is van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Het theorie-examen bestaat uit een aantal meerkeuzevragen. Bij het praktijkexamen moet de deelnemer zijn huiswerkopdracht uitwerken en presenteren. Bij een voldoende resultaat op elk van de twee deelexamens, ontvangt de deelnemer het diploma ‘Ploegleider BHV’ gecertificeert door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening

(NIBHV)  Dit diploma bewijst en garandeert dat de deelnemer zijn taken als ploegleider BHV adequaat kan uitvoeren.

KWALITEIT

VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

 

Nu inschrijven

VeTraNed

06
Ma
Ploegleider BHV Basis
2 dagen
06 November 2023 09:00 - 17:00
13 November 2023 09:00 - 17:00
Per persoon: € 309,00

VOL

December 2023

01
Vr
Ploegleider BHV Basis
2 dagen
01 December 2023 09:00 - 17:00
08 December 2023 09:00 - 17:00
Per persoon: € 309,00

Herhaling Ploegleider Bedrijfshulpverlening (BHV) (NIBHV)

Wanneer een organisatie over meerdere bedrijfshulpverleners beschikt, is een goede afstemming en samenwerking tussen deze mensen van levensbelang. Zeker als het gebouw waarin zij functioneren groot en complex is. Uw bedrijf of instelling heeft dan een goed getrainde ploegleider BHV nodig.

Bij grotere incidenten moeten er meer bedrijfshulpverleners tegelijkertijd worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is een ontruiming. Het is de taak van de ploegleider BHV om de werkzaamheden van alle ingezette bedrijfshulpverleners goed op elkaar af te stemmen, zodat zij effectief en efficiënt met elkaar samenwerken. Als een gezamenlijke inzet van bedrijfshulpverleners niet goed wordt gecoördineerd, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Met als gevolg onnodige schade en mogelijk zelfs slachtoffers!

In de opleiding herhaling ploegleider BHV van VeTraNed leert de deelnemer alles wat nodig is om een bedrijfshulpverleningsploeg effectief, efficiënt en veilig aan te sturen en dat niet alleen in theorie maar ook in de praktijk.

Doelgroep

De opleiding herhaling Ploegleider BHV van VeTraNed is bedoeld voor de BHV-er van uw bedrijf die tijdens een inzet of een oefening leiding moeten geven aan een bedrijfshulpverleningsploeg. Deze worden tijdens de herhalings trainingen goed voorbereid op hun taak

Leerdoelen Doelgroep

Na de opleiding Ploegleider BHV van VeTraNed kan de deelnemer de volgende taken op veilige en effectieve wijze uitvoeren volgens het calamiteitenplan van Suw bedrijf:

 • Het comminiceren tijdens de BHV inzet.
 • Het communiceren tijdens een specifieke communicatie oefening.
 • Het ontruimen door middel van table top.
 • Het ontruimen van een gebouw in de praktijk.
 • Het Verkennen of laten verkennen in een gebouw (helikopter vieuw)

Beginvereisten

De deelnemer beschikt over het certificaat ‘Ploegleider BHV’. Dit certificaat kan worden behaald door de opleiding Basis Ploegleider van Vetraned met goed gevolg af te ronden. Voor de opleiding Basis Ploegleider  gelden als beginvereisten de opleiding Basis BHV

 

Programma

In de opleiding Herhaling Ploegleider BHV van VeTraNed leert de ploegleider zijn taken op een realistische manier onder de knie te krijgen. De volgende onderwerpen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:

 • Het herhalen van de theorie.
 • Verwachtingen van de ploegleider intern/extern.
 • Table top.
 • Buizenspel (communicatie oefening).
 • Diverse ontruimingsoefeningen in Europa’s grootste en geavanceerde oefencetrum bij VeTraNed.

De opleiding duurt een dagdeel

Competentie’s en certificering.

De certificering  is van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en bestaat uit het testen van de competentie’s die van te voren zijn vastgesteld en getoetst worden. Door deze certificering is de ploegleider van Stichting Pergamijn en SGL voldoende in staat om leiding en sturing te geven aan een BHV ploeg.

Kwaliteit

VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed

Basis Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)

Een EHBO-er is binnen iedere organisatie niet meer weg te denken.

De EHBO-er dient ervoor te zorgen dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Deze  zorgt er ook voor dat de situatie van persoonlijk letsel niet verslechterd.

De medewerkers krijgen bij VeTraNed een basis cursus conform de richtlijnen van  Het Oranje kruis, en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie raad (NRR).

Doelgroep

De basis EHBO van VeTraNed is bedoeld voor de medewerkers van uw bedrijf die aangesteld worden om binnen uw bedrijf te handelen indien zich een calamiteit voor doet.

Leerdoelen

Na het volgen van de Basis EHBO van VeTraNed  kan de medewerker van uw bedrijf  de volgende taken op veilige en efficiënte wijze uitvoeren.

Levensreddend handelen:

Spoedeisende hulp,

De EHBO-er kan d.m.v. de geen-lijn (stappenplan) een slachtoffer beoordelen.

De EHBO-er kan op een snelle en effectieve manier een reanimatie i.c.m. de AED opstarten en uitvoeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

De EHBO-er kan de levensbedreigende en niet levensbedreigende ziektebeelden herkennen en hierop handelen.

 

Niet spoedeisend,

De EHBO-er kan na het vaststellen van de verwonding een verband aanleggen volgens de actuele richtlijnen van Het Oranje Kruis.

De EHBO-er kan na het beoordelen van het slachtoffer bepalen of het slachtoffer naar de professionele hulpdiensten verwezen moet worden.

Beginvereisten

Voor de Basis EHBO-er zijn geen begin vereisten gesteld.

Programma

Het programma zal bestaan uit een lesprogramma van 2,5 dagen waar les gegeven word volgens de normen van Het Oranje Kruis. De laatste dag wordt door twee externe examinatoren een examen afgenomen in opdract van Het Oranje Kruis.

Examen

Het examen bestaat uit twee opdrachten, spoedeisende en niet spoedeisende eerste hulp. Voor beiden dient een voldoende gehaald te worden door de kandidaat.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Tevens hebben onze instructeurs ervaring en kennis in de zorg. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van Het Oranje Kruis, de Nederlandse reanimatieraad (NRR) en volgen hiervoor ook de nascholingen. De kwaliteit van onze EHBO-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

Januari 2024

09
Di
EHBO Oranje Kruis Basis
3 dagen
09 Januari 2024 08:30 - 16:30
16 Januari 2024 08:30 - 16:30
30 Januari 2024 08:30 - 16:30
Per persoon: € 395,00

Herhaling Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis

Een EHBO-er  is binnen iedere organisatie niet meer weg te denken.

De EHBO-er dient ervoor te zorgen dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Deze zorgt er ook voor dat de situatie van persoonlijk letsel niet verslechterd.

De cursisten van de Provincie Limburg krijgen bij VeTraNed een herhalingscursus conform de richtlijnen van Het Oranje kruis en volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie raad (NRR).

De cursus wordt afgestemd op de risico’s en incidenten.

Leerdoelen

Levensreddend handelen:

Spoedeisende hulp,

De EHBO-er kan d.m.v. de geen-lijn (stappenplan) een slachtoffer beoordelen.

De EHBO-er kan op een snelle en effectieve manier een reanimatie i.c.m. de AED opstarten en uitvoeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

De EHBO-er kan de levensbedreigende en niet levensbedreigende ziektebeelden herkennen en hierop handelen.

Niet spoedeisend,

De EHBO-er kan na het vaststellen van de verwonding een verband aanleggen volgens de actuele richtlijnen van Het Oranje Kruis.

De EHBO-er kan na het beoordelen van het slachtoffer bepalen of het slachtoffer naar de professionele hulpdiensten verwezen moet worden.

Beginvereisten.

Voor de Herhaling EHBO-er dient de cursist in het bezit te zijn van een basis diploma EHBO van het Oranje Kruis.

Programma

Het programma zal bestaan uit een lesprogramma van 1 dag waar totaal 8 uur les gegeven word volgens de normen van Het Oranje Kruis.

Competenties

Competenties worden gedurende de dag getoetst door de instructeur/examinator.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR)  en volgen hiervoor ook de nascholingen. De kwaliteit van onze EHBO-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

November 2023

13
Ma
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Binnendienst
1 dag
13 November 2023 08:30 - 16:30
15
Wo
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Binnendienst
1 dag
15 November 2023 08:30 - 16:30
24
Vr
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Buitendienst
1 dag
24 November 2023 08:30 - 16:30
28
Di
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Binnendienst
1 dag
28 November 2023 08:30 - 16:30

December 2023

06
Wo
EHBO Oranje Kruis Herhaling Provincie Limburg Buitendienst
1 dag
06 December 2023 08:30 - 16:30

De VCA Basis  en VCA VOL cursus

De VCA Basis cursus volgt u als u moet kunnen aantonen dat u de basiskennis op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beheerst.

Doelgroep
De cursus en het examen richten zich op werknemers met uitvoerende taken in risicovolle werkomgevingen. Bij het succesvol afleggen van het examen ontvangt u het B-VCA certificaat.

Leerdoelen

Wet- en regelgeving arbeidsveiligheid;
Herkennen van onveilige situaties;
maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen;
Welk onderwerpen worden er tijdens de cursus behandeld;
Arbowet en regelgeving;
Gevaren, risico en preventie;
Ongevallen: oorzaken en preventie;
Veiligheidsgedrag;
Taken, rechten, plichten en overleg;
Procedures, instructie en signalering;
Voorbereiding op noodsituaties;
Gevaarlijke stoffen;
Brand en explosie;
Arbeidsmiddelen;
Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
Elektriciteit;
Ergonomische werkplek;
Persoonlijke beschermingsmiddelen;

Examen:

Na afloop van de cursus doen de cursisten digitaal examen. De uitslag van het examen wordt meteen bekend gemaakt.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) , NIKTA en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze opleidingen is hiermee gegarandeerd.

 

 

 

Nu inschrijven

VeTraNed

Oktober 2023

24
Di
VCA Basis
1 dag
24 Oktober 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 189,00
24
Di
VCA VOL
1 dag
24 Oktober 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

November 2023

28
Di
VCA Basis
1 dag
28 November 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 189,00
28
Di
VCA VOL
1 dag
28 November 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

December 2023

19
Di
VCA VOL
1 dag
19 December 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00
19
Di
VCA Basis
1 dag
19 December 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 189,00

Januari 2024

30
Di
VCA VOL
1 dag
30 Januari 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00
30
Di
VCA Basis
1 dag
30 Januari 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

Februari 2024

27
Di
VCA Basis
1 dag
27 Februari 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00
27
Di
VCA VOL
1 dag
27 Februari 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00

Maart 2024

26
Di
VCA VOL
1 dag
26 Maart 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00
26
Di
VCA Basis
1 dag
26 Maart 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

April 2024

23
Di
VCA VOL
1 dag
23 April 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00
23
Di
VCA Basis
1 dag
23 April 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

Mei 2024

28
Di
VCA VOL
1 dag
28 Mei 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00
28
Di
VCA Basis
1 dag
28 Mei 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

Juni 2024

25
Di
VCA VOL
1 dag
25 Juni 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00
25
Di
VCA Basis
1 dag
25 Juni 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

De VCA Basis  en VCA VOL cursus

De VCA Basis cursus volgt u als u moet kunnen aantonen dat u de basiskennis op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beheerst.

Doelgroep
De cursus en het examen richten zich op werknemers met uitvoerende taken in risicovolle werkomgevingen. Bij het succesvol afleggen van het examen ontvangt u het B-VCA certificaat.

Leerdoelen

Wet- en regelgeving arbeidsveiligheid;
Herkennen van onveilige situaties;
maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen;
Welk onderwerpen worden er tijdens de cursus behandeld;
Arbowet en regelgeving;
Gevaren, risico en preventie;
Ongevallen: oorzaken en preventie;
Veiligheidsgedrag;
Taken, rechten, plichten en overleg;
Procedures, instructie en signalering;
Voorbereiding op noodsituaties;
Gevaarlijke stoffen;
Brand en explosie;
Arbeidsmiddelen;
Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
Elektriciteit;
Ergonomische werkplek;
Persoonlijke beschermingsmiddelen;

Examen:

Na afloop van de cursus doen de cursisten digitaal examen. De uitslag van het examen wordt meteen bekend gemaakt.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad, Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) , NIKTA en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

Oktober 2023

24
Di
VCA VOL
1 dag
24 Oktober 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

November 2023

28
Di
VCA VOL
1 dag
28 November 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

December 2023

19
Di
VCA VOL
1 dag
19 December 2023 08:00 - 16:00
Per persoon: € 205,00

Januari 2024

30
Di
VCA VOL
1 dag
30 Januari 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00

Februari 2024

27
Di
VCA VOL
1 dag
27 Februari 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00

Maart 2024

26
Di
VCA VOL
1 dag
26 Maart 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00

April 2024

23
Di
VCA VOL
1 dag
23 April 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00

Mei 2024

28
Di
VCA VOL
1 dag
28 Mei 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00

Juni 2024

25
Di
VCA VOL
1 dag
25 Juni 2024 08:00 - 16:00
Per persoon: € 225,00

Hoofd bedrijfshulpverlening
Een goed functionerende BHV organisatie is essentieel voor de veiligheid in uw bedrijf. De opzet en het beheer van deze organisatie laat U natuurlijk het liefst over aan een deskundige hoofd BHV.

Doelgroep
De opleiding Hoofd BHV is bedoeld voor een medewerker van uw bedrijf die leiding moet geven aan uw bedrijfshulpverlingsorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld de Arbo Coördinator of veiligheidskundige zijn, maar ook een bedrijfshulpverlener met leidinggevende kwaliteiten. De functie van Hoofd Bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld goed worden gecombineerd met de functie ploegleider BHV.

Leerdoelen
Na de opleiding Hoofd BHV van Vetraned kan de deelnemer de volgende taken uitvoeren volgens het calamiteitenplan van uw bedrijf:

 • Relevante informatie aangaande de Arbo wet en Arbo besluit, Arbo Regelingen toepassen.
 • Het bouwbesluit, brandveiligheidsverordeningen, gebruikersvergunning, brandveiligheidsconcepten en wet op de ondernemingsraden toe te passen binnen de eigen organisatie.
 • Verschillende methodieken voor risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) toe te passen.
 • Een BHV organisatie op te zetten en te beheren (organisatie, personeel, financiën, middelen, tijdsplanning en verzekering)
 • Het opzetten en leidinggeven aan de totale bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

Beginvereisten
De deelnemer beschikt over leidinggevende capaciteiten en voert beleidsmatige werkzaamheden uit binnen uw bedrijf.

Programma
Het HBHV heeft vooral veiligheidskundige en beleidsmatige taken. Daarom besteedt VeTraNed in deze opleiding veel aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Wet en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid en brandbeveiliging.
 • Modellen en methodieken voor RI&E.
 • Organisatie, personeel, financiën, middelen, planning en verzekering van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Examinering en certificering
De duur van de opleiding is in totaal 3 dagen.
2 lesdagen en 1 examen dag waarvan theorie en een praktijk examen (ontwerp opdracht presenteren en verdedigen).
Tussen de 2de en de 3de dag zit ongeveer 4 maanden.

Kwaliteit
VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed

Hoofd bedrijfshulpverlening
Een goed functionerende BHV organisatie is essentieel voor de veiligheid in uw bedrijf. De opzet en het beheer van deze organisatie laat U natuurlijk het liefst over aan een deskundige hoofd BHV.

Doelgroep
De opleiding Hoofd BHV is bedoeld voor een medewerker van uw bedrijf die leiding moet geven aan uw bedrijfshulpverlingsorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld de Arbo Coördinator of veiligheidskundige zijn, maar ook een bedrijfshulpverlener met leidinggevende kwaliteiten. De functie van Hoofd Bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld goed worden gecombineerd met de functie ploegleider BHV.

Leerdoelen
Tijdens herhalings opleiding Hoofd BHV van Vetraned komen actualiteiten aan bod die te maken hebben met het werkgebied van de Hoofd BHV-er.

Denk hierbij aan:

 • Relevante informatie aangaande de Arbo wet en Arbo besluit, Arbo Regelingen toepassen.
 • Het bouwbesluit, brandveiligheidsverordeningen, gebruikersvergunning, brandveiligheidsconcepten en wet op de ondernemingsraden toe te passen binnen de eigen organisatie.
 • Verschillende methodieken voor risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) toe te passen.
 • Een BHV organisatie op te zetten en te beheren (organisatie, personeel, financiën, middelen, tijdsplanning en verzekering)
 • Het opzetten en leidinggeven aan de totale bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

Programma
De herhalingscursus duurt een dag.

Kwaliteit
VeTraNed stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

Oktober 2023

13
Vr
Hoofd/Coördinator BHV herhaling
1 dag
13 Oktober 2023 09:00 - 17:00
Per persoon: € 325,00

Training Opvang en nazorg bieden

Het belang van goede opvang en nazorg na een (traumatisch) incident wordt vaak onderschat. Met name de eerstelijnsopvang (eerste opvang na incident) is van essentieel belang voor de verwerking van het ‘trauma’. Dat klinkt misschien zwaar, maar zo voelt het voor de getroffene wel degelijk. Hierin mag niets gebagatelliseerd worden. Naast het praktijkgerichte karakter zal er in de training ook aandacht zijn voor het verloop van een verwerkingsproces en het herkennen van signalen wanneer de verwerking stagneert. Daarnaast leren de deelnemers hoe ze verschillende reacties bij de verwerking kunnen herkennen.

Doelgroep

De training Opvang en nazorg bieden is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de opvang van collega’s na ingrijpende incidenten.

Resultaat

 • Steun kunnen bieden aan collega’s na ingrijpende voorvallen;
 • In staat zijn het verloop van de verwerking te herkennen;
 • Inzicht in eigen stijl bij traumaverwerking;
 • Professionaliteit in omgang.

Trainingsinhoud

VeTraNed hanteert de volgende standaard onderwerpen voor de training Opvang en nazorg. Op basis van een uitgebreide intake is het mogelijk om het programma op uw praktijksituatie af te stemmen.

 • Proces van gestructureerde opvang en nazorg
 • Agressie en psychotrauma
 • Stressreacties
 • Verschillende fasen bij verwerking
 • Herkennen van signalen wanneer de verwerking stagneert
 • Taken en verantwoordelijkheden van leidinggevende
 • Eigen stijl van probleemhantering en verwerking
 • Oefenen opvanggesprekken
 • Grenzen en beperkingen van opvang en eventuele doorverwijzing
 • Veiligheidsmaatregelen en protocol
 • Toepassing binnen uw praktijk (tip: zet een ervaren trainingsacteur in en ervaar onze unieke interactieve aanpak, zonder traditionele rollenspellen)
 • Praktische tips

VeTraNed

Terug naar het overzicht