WaterschapLimburg

Alleenwerkers

Voor de alleenwerkers van het Waterschap Limburg is een maatwerk cursus gemaakt.

Zaken die aan bod komen zijn onder andere:

•BLS, AED, Noodverbanden en zelfredzaamheid.

•Leren herkennen van gevaarlijke situaties en zelf inschatten van risico’s.

•Preventief melden van potentiele gevaarlijke situaties /locaties.

•Werken op locaties met valgevaar.

•Water waar je niet zelf uit kunt komen.

 

Kwaliteit
Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

Nu inschrijven

VeTraNed

September 2024

17
Di
Alleenwerkers WL
1 dag
17 September 2024 08:30 - 12:15
17 September 2024 13:00 - 16:30
24
Di
BHV herhaling Waterschap Limburg
1 dag
24 September 2024 08:30 - 12:15
24 September 2024 13:00 - 16:30

Oktober 2024

14
Ma
BHV herhaling Waterschap Limburg
1 dag
14 Oktober 2024 08:30 - 12:15
14 Oktober 2024 13:00 - 16:30

November 2024

21
Do
BHV herhaling Waterschap Limburg
1 dag
21 November 2024 08:30 - 12:15
21 November 2024 13:00 - 16:30

Omgaan met moeilijk gedrag & agressie

De training geeft inzicht en richt zich op toepassing van vaardigheden door de cursist. De trainer draagt zorg voor een veilige leeromgeving en heeft aandacht voor gevoelservaringen van de cursist.

Gebruikte leervormen zijn; het groepsleergesprek, instructie en uitleg d.m.v. presentatie en het gebruik van audiovisueel instructiemateriaal, reflecteren op eigen handelen en toepassen tijdens simulatietraining met acteur.

In deze training krijgen deelnemers inzicht in enkele agressievormen, gerelateerd aan hun werkcontext. De deelnemer leert agressievormen herkennen. Door het aannemen van een weerbare maar ook de-escalerende houding en communicatie leert de cursist agressie te reguleren en normaliseren.  Er wordt aandacht besteed aan het optreden in 2 of 3-tallen waardoor samenwerken een onderdeel is van de training. Er is aandacht voor gevoel en reactie in een onverwachte en spannende situatie.

–           Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving

–           Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen

–           Herkennen van agressievormen en theorie omgaan met agressie

–           Eigen reacties en weerbaarheidstechnieken (geen zelfverdediging)

–           De-escalerend en zelfverzekerd optreden individueel en in 2 of 3-tallen tijdens simulatie met acteur

–           Zelfreflectie op eigen handelen (zichtmodel)

–           Afsluiten en nabespreken.

Nu inschrijven

VeTraNed

September 2024

05
Do
BASIS Weerbaarheid & Agressie WL
1 dag
05 September 2024 09:00 - 12:15
05 September 2024 13:00 - 17:00

VOL

19
Do
HERHALING Weerbaarheid & Agressie WL
1 dagdeel
19 September 2024 08:30 - 12:30
19
Do
HERHALING Weerbaarheid & Agressie WL
1 dagdeel
19 September 2024 13:00 - 17:00

Oktober 2024

01
Di
HERHALING Weerbaarheid & Agressie WL
1 dagdeel
01 Oktober 2024 08:30 - 12:30

VOL

01
Di
HERHALING Weerbaarheid & Agressie WL
1 dagdeel
01 Oktober 2024 13:00 - 17:00

November 2024

05
Di
HERHALING Weerbaarheid & Agressie WL
1 dagdeel
05 November 2024 08:30 - 12:30
05
Di
HERHALING Weerbaarheid & Agressie WL
1 dagdeel
05 November 2024 13:00 - 17:00

Cursus NEN 3140 VOP

De cursus bestaat uit een dag (6 uur)

Deze cursus behandelt met name de preventie van risico’s die personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties.

Onderwerpen tijdens de NEN 3140 VOP  cursus:

Kennis van en inzicht in de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de ARBO-wet, -besluit en –beleidsregels en de NEN 3140. De relevante ARBO verplichtingen van de werkgever en werknemer. De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform de NEN 3140. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een voldoend onderricht persoon. Kennis van de gevaren (kortsluiting en elektrocutie) van het werken met elektriciteit. De noodzakelijke handelingen die de voldoend onderricht persoon LS moet verrichten bij een elektrisch (bijna-)ongeval of bij het waarnemen van een gevaarlijke situatie en het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties;

inzicht in de procedures, maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties en het uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen.

VeTraNed

Heftruck herhaling

Tijdens de herhaling cursus frissen wij de kennis op van cursisten die al over een heftruckcertificaat beschikken. Bijzondere aandachtspunten zijn veiligheid en actualiteiten in wetgeving

Een kort onderdeel theorie maakt deel uit van de cursus. Vervolgens ga je in de praktijk aan de slag

Doelgroep

De herhaling cursus heftruck van VeTraNed is bedoeld voor iedereen die over een heftruckcertificaat beschikt en dat wil verlengen, of waarvan het heftruckcertificaat al is verlopen.

Beginvereisten.

Voor de herhalingscursus Heftruck dient de cursist al in het bezit zijn van een heftruckcertificaat of ruime praktijkervaring op de heftruck te hebben.

Programma

Het programma zal bestaan uit een dagdeel waarvan een klein gedeelte theorie en er veel tijd is ingeruimd voor praktijk.
Aan bod komt o.a.:

  • (ARBO)wetgeving
  • kantelmoment en transportmiddelen
  • veiligheid
  • transport
  • opslag
  • rijklaar controle en voorbereidingshandelingen
  • laad en lostechnieken

Competentietoets

De instructeurs zullen de competenties toetsen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed

Cursus veilig werken met een waadpak

Wat doe je als je waadpak is volgelopen? Hoe klim je op de kant? Wat doe je als je ondersteboven in het water terecht komt met je waadpak aan?

Het werken op of langs het water brengt veel risico’s met zich mee. Doelstelling van deze cursus is om te leren omgaan met de risico’s tijdens werkzaamheden in een Waadpak, ook leer je een aantal vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid in een Waadpak.

 

Wat is het doel

Het doel van de cursus is om leren gaan met risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in een waadpak en vaardigheden leren op het gebied van zelfredzaamheid.

Locatie:

De praktijk vindt plaats in zwembad de Roerdomp, Achilleslaan 2C, 6042 JV Roermond.

Aansluitend vindt er een theorietoets plaats bij ons op locatie, VeTraNed BHV Opleidingen BV / Natronchemieweg 3 / 6049 CN Herten-Roermond.

VeTraNed

BHV Herhaling

Een bedrijfshulpverlener is binnen iedere organisatie een verplichting bij wet. Het aantal BHV-ers  wordt bepaald door de RI &E  naar aanleiding van de restrisico’s dient u uw BHV-er op te leiden. De BHV-er zorgt ervoor dat er snel en adequaat gehandeld wordt bij een calamiteit. Dit kan zijn een door beginnende brand te blussen en/of het pand te ontruimen.

De BHV-er zorgt er ook voor dat de situatie van persoonlijk letsel niet verslechterd.

De BHV-er krijgt bij VeTraNed een herhalingscursus waarbij wij ons vooral richten op het realistische trainen. Ons oefencentrum  beschikt over 32 verschillende ruimtes met 1001 scenario’s waar wij gericht op de praktijk trainen.

Na de herhaling BHV, bij VeTraNed, zal de BHV-er in staat zijn om op een snelle en adequate wijze te handelen.

De herhaling BHV van VeTraNed is bedoeld voor alle medewerkers om jaarlijks de (nieuwe) richtlijnen te herhalen en de praktische vaardigheden te toetsen.

 

Beginvereisten

De BHV-er beschikt over een BHV basis diploma, niet ouder dan een jaar.

 

Programma

Het programma zal bestaan uit een jaarlijkse herhaling van 8 uur, waar wij een groep van circa 12 kandidaten ontvangen. De eerste 4 uur zal bestaan uit levensreddend handelen met reanimatie en de AED. Eventueel maken wij gebruik van een Lotus. In ons geavanceerd oefencentrum zullen wij diverse oefeningen ensceneren, gecombineerd met levensreddend handelen en brand.

Deze oefeningen zullen worden uitgevoerd door 3 personen, de andere cursisten blijven in het leslokaal achter en kunnen via ons camerasysteem mee kijken. Hierdoor hebben alle cursisten diverse leer momenten die na de oefeningen geëvalueerd worden. De laatste 4 uur bestaan uit brand, ontruiming, en communicatie waarvan de nadruk ligt op het uitvoeren van blussingen in gesimuleerde ruimten. Dit alles toegespitst op uw bedrijf

Competentietoets

De instructeur zal per groep de competenties toetsen van de BHV-er.

Bij brand betreft dit het blussen van een brand met de juiste blusstof en het uitvoeren van een ontruiming.

Bij levensreddend handelen zal er getoetst worden op het reanimeren met het gebruik van de AED.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE.  De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd

Nu inschrijven

VeTraNed

September 2024

17
Di
Alleenwerkers WL
1 dag
17 September 2024 08:30 - 12:15
17 September 2024 13:00 - 16:30
24
Di
BHV herhaling Waterschap Limburg
1 dag
24 September 2024 08:30 - 12:15
24 September 2024 13:00 - 16:30

Oktober 2024

14
Ma
BHV herhaling Waterschap Limburg
1 dag
14 Oktober 2024 08:30 - 12:15
14 Oktober 2024 13:00 - 16:30

November 2024

21
Do
BHV herhaling Waterschap Limburg
1 dag
21 November 2024 08:30 - 12:15
21 November 2024 13:00 - 16:30
Terug naar het overzicht