WaterschapLimburg

Alleenwerkers

Voor de alleenwerkers van het Waterschap Limburg is een maatwerk cursus gemaakt.

Zaken die aan bod komen zijn onder andere:

•BLS, AED, Noodverbanden en zelfredzaamheid.

•Leren herkennen van gevaarlijke situaties en zelf inschatten van risico’s.

•Preventief melden van potentiele gevaarlijke situaties /locaties.

•Werken op locaties met valgevaar.

•Water waar je niet zelf uit kunt komen.

 

Kwaliteit
Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed

Omgaan met moeilijk gedrag & agressie

De training geeft inzicht en richt zich op toepassing van vaardigheden door de cursist. De trainer draagt zorg voor een veilige leeromgeving en heeft aandacht voor gevoelservaringen van de cursist.

Gebruikte leervormen zijn; het groepsleergesprek, instructie en uitleg d.m.v. presentatie en het gebruik van audiovisueel instructiemateriaal, reflecteren op eigen handelen en toepassen tijdens simulatietraining met acteur.

In deze training krijgen deelnemers inzicht in enkele agressievormen, gerelateerd aan hun werkcontext. De deelnemer leert agressievormen herkennen. Door het aannemen van een weerbare maar ook de-escalerende houding en communicatie leert de cursist agressie te reguleren en normaliseren.  Er wordt aandacht besteed aan het optreden in 2 of 3-tallen waardoor samenwerken een onderdeel is van de training. Er is aandacht voor gevoel en reactie in een onverwachte en spannende situatie.

–           Voorstellen – uitleg training/ spelregels veilige leeromgeving

–           Delen van ervaringen en persoonlijke leervragen

–           Herkennen van agressievormen en theorie omgaan met agressie

–           Eigen reacties en weerbaarheidstechnieken (geen zelfverdediging)

–           De-escalerend en zelfverzekerd optreden individueel en in 2 of 3-tallen tijdens simulatie met acteur

–           Zelfreflectie op eigen handelen (zichtmodel)

–           Afsluiten en nabespreken.

VeTraNed

Cursus NEN 3140 VOP

De cursus bestaat uit een dag (6 uur)

Deze cursus behandelt met name de preventie van risico’s die personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties.

Onderwerpen tijdens de NEN 3140 VOP  cursus:

Kennis van en inzicht in de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de ARBO-wet, -besluit en –beleidsregels en de NEN 3140. De relevante ARBO verplichtingen van de werkgever en werknemer. De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform de NEN 3140. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een voldoend onderricht persoon. Kennis van de gevaren (kortsluiting en elektrocutie) van het werken met elektriciteit. De noodzakelijke handelingen die de voldoend onderricht persoon LS moet verrichten bij een elektrisch (bijna-)ongeval of bij het waarnemen van een gevaarlijke situatie en het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties;

inzicht in de procedures, maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties en het uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen.

VeTraNed

Heftruck herhaling

Tijdens de herhaling cursus frissen wij de kennis op van cursisten die al over een heftruckcertificaat beschikken. Bijzondere aandachtspunten zijn veiligheid en actualiteiten in wetgeving

Een kort onderdeel theorie maakt deel uit van de cursus. Vervolgens ga je in de praktijk aan de slag

Doelgroep

De herhaling cursus heftruck van VeTraNed is bedoeld voor iedereen die over een heftruckcertificaat beschikt en dat wil verlengen, of waarvan het heftruckcertificaat al is verlopen.

Beginvereisten.

Voor de herhalingscursus Heftruck dient de cursist al in het bezit zijn van een heftruckcertificaat of ruime praktijkervaring op de heftruck te hebben.

Programma

Het programma zal bestaan uit een dagdeel waarvan een klein gedeelte theorie en er veel tijd is ingeruimd voor praktijk.
Aan bod komt o.a.:

  • (ARBO)wetgeving
  • kantelmoment en transportmiddelen
  • veiligheid
  • transport
  • opslag
  • rijklaar controle en voorbereidingshandelingen
  • laad en lostechnieken

Competentietoets

De instructeurs zullen de competenties toetsen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Kwaliteit

Vetraned stelt hoge eisen aan instructeurs en examinatoren. Het gaat hierbij zowel om vakinhoudelijke als didactische eisen. Een instructeur moet zijn vak niet alleen goed beheersen, maar ook op een effectieve en aantrekkelijke manier kunnen overdragen. Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voorheen NBBE. De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

VeTraNed

Cursus veilig werken met een waadpak

Wat doe je als je waadpak is volgelopen? Hoe klim je op de kant? Wat doe je als je ondersteboven in het water terecht komt met je waadpak aan?

Het werken op of langs het water brengt veel risico’s met zich mee. Doelstelling van deze cursus is om te leren omgaan met de risico’s tijdens werkzaamheden in een Waadpak, ook leer je een aantal vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid in een Waadpak.

 

Wat is het doel

Het doel van de cursus is om leren gaan met risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in een waadpak en vaardigheden leren op het gebied van zelfredzaamheid.

Locatie:

De praktijk vindt plaats in zwembad de Roerdomp, Achilleslaan 2C, 6042 JV Roermond.

Aansluitend vindt er een theorietoets plaats bij ons op locatie, VeTraNed BHV Opleidingen BV / Natronchemieweg 3 / 6049 CN Herten-Roermond.

Nu inschrijven

VeTraNed

Maart 2024

18
Ma
Veilig werken met een waadpak 9.00-11.00 uur Zwembad de Roerdomp, aansluitend locatie Vetraned
1 dagdeel
18 Maart 2024 09:00 - 13:00
25
Ma
Veilig werken met een waadpak 9.00-11.00 uur Zwembad de Roerdomp, aansluitend locatie Vetraned
1 dagdeel
25 Maart 2024 09:00 - 13:00
Terug naar het overzicht